Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου διαφοροποιούνται από αυτές του παρελθόντος και αντίστοιχα πρέπει να προσαρμόζονται και οι προσφερόμενες υπηρεσίες.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συγκεκριμένα του eCAMPUS University σπάει τα όρια του χρόνου και του τόπου αφού οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν και να ξεκινήσουν τις σπουδές τους ΚΑΘΟΛΗ τη διάρκεια του έτους.

Online, κοντά σε σας

Το eCAMPUS University είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια αναγνωρισμένα από το Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας, με περισσότερους από 30.000 φοιτητές και μια συνεχώς αυξανόμενη προσφορά μαθημάτων. Προσφέρει on line Αναγνωρισμένα πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.

Η κύρια πανεπιστημιούπολη βρίσκεται στο Novedrate (Como), στο πρώην Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης της IBM, σε ένα συγκρότημα κτιρίων 263 δωματίων βυθισμένο στο πράσινο. Η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει επίσης και άλλες έδρες: στο Μιλάνο, τη Ρώμη, το Τορίνο, την Πάδοβα, τη Φλωρεντία, τη Νάπολη, το Κάλιαρι, το Μπάρι, το Ρέτζιο Καλάμπρια, την Κατάνια και το Παλέρμο.

Το eCAMPUS University είναι οργανωμένο ως παραδοσιακό πανεπιστήμιο όσον αφορά τις εξετάσεις και τα πτυχία και τα πλεονεκτήματα  που προσφέρει, αν και οι οργανωτικές του ρυθμίσεις είναι εντελώς διαφορετικές: οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις διαλέξεις online ανά πάσα στιγμή, από τον υπολογιστή τους ή από το ipad, tablet και smartphone και στη διάθεσή τους είναι  ένας προσωπικός εκπαιδευτής στο διαδίκτυο.

Με τεχνολογία αιχμής έχει σχεδιαστεί η δομή  του Πανεπιστημίου  για να προσφέρει ένα VLE (Virtual Learning Environment) που χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο για την παροχή υπηρεσιών στους μαθητές (μαθήματα, εξετάσεις, ώρες διδασκαλίας, τοποθετήσεις, πρακτική άσκηση, βιβλιοθήκη, κτλ.).

Το Πανεπιστήμιο

Η πανεπιστημιακή κοινότητα eCAMPUS University ιδρύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίου και Έρευνας στις 30  Ιανουαρίου 2006. Ιδρύθηκε λόγω της ανάγκης να προταθούν ποιοτικά και καινοτόμα ως προς το περιεχόμενο και τη διδασκαλία προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που σχετίζονται άμεσα με την ικανοποίηση ιδιαίτερων απαιτήσεων του οικονομικού, κοινωνικού και παραγωγικού ιστού της χώρας.

Ένας νέος τρόπος σπουδών

Ολόκληρη η δομή του Πανεπιστημίου στηρίζεται σε ένα τεχνολογικό σύστημα το οποίο ενσωματώνει όλες τις διδακτικές και διοικητικές υπηρεσίες σε μια εξατομικευμένη για κάθε φοιτητή πλατφόρμα, με την οποία είναι δυνατό να παρακολουθεί κανείς συνεχώς την μαθησιακή του διαδικασία. Το Πανεπιστήμιο eCAMPUS University δεν αποτελεί ωστόσο ένα εξ ολοκλήρου εικονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο φοιτητές και καθηγητές χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα των σπουδών τους και, γενικότερα, με την ακαδημαϊκή ζωή. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να δημιουργήσει μια λύση συνέχειας ανάμεσα σε φοιτητές και καθηγητές, φοιτητές και τάξη, μάθηση και επάγγελμα.

Δραστηριότητες online και με φυσική παρουσία

Ο στόχος του Πανεπιστημίου eCAMPUS University είναι να παράσχει γνώσεις, αλλά κυρίως δεξιότητες. Για το λόγο αυτό το Πανεπιστήμιο έχει επίσης ανοίξει αναγνωρισμένα κέντρα πληροφοριών ανά την Ευρώπη για να επιτρέψει στους φοιτητές να έχουν ένα γραφείο αναφοράς και στην πόλη τους.

Πώς λειτουργεί το Πανεπιστήμιο eCAMPUS University

Το Πανεπιστήμιο eCAMPUS University συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των καλύτερων πανεπιστημιακών κοινοτήτων με πρωτοπόρες μεθόδους online διδασκαλίας. Τα μαθήματα δε γίνονται με φυσική παρουσία, δηλαδή σε αίθουσα διδασκαλίας, αλλά προετοιμάζονται από τον καθηγητή (σε μορφή κειμένου και βίντεο) και παρέχονται στο φοιτητή μέσω τεχνολογιών των πληροφοριών (πλατφόρμα e-learning) στον τόπο και το χρόνο που ο τελευταίος κρίνει κατάλληλους.

Σε αυτά τα μαθήματα ο καθηγητής εντάσσει επίσης στιγμές διδασκαλίας και επικοινωνία μέσω τηλεδιασκέψεων και online λήψεων. Το πανεπιστήμιο γεννήθηκε μέσω της ένταξης της απαραίτητης έρευνας νέων μεθόδων και προσεγγίσεων μάθησης που διευρύνουν το πεδίο της γνώσης.

Στην Ευρώπη και τον κόσμο πάνω από το 10% των φοιτητών παρακολουθούν ήδη ένα online πανεπιστήμιο, με το επί τοις εκατό ποσοστό να βρίσκεται σε σταθερή αύξηση.

Η υποδομή eLearning

Η όλη δομή του Πανεπιστημίου eCAMPUS University βασίζεται σε ένα πολύπλοκο τεχνολογικό σύστημα που διαχειρίζεται το προσωπικό, τις δομές και τις διαδικασίες, παρέχοντας ολοκληρωμένη διακυβέρνηση των διδακτικών, και διοικητικών λειτουργιών κατά τρόπο ώστε οι διάφορες δραστηριότητες που συνδέονται με αυτές τις λειτουργίες να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες παραμέτρους:

 • τη συνοχή με τους στόχους του Πανεπιστημίου,
 • οικονομική βιωσιμότητα,
 • αποτελεσματικότητα των διαδικασιών,
 • την κεντρική θέση των χρηστών,
 • ιχνηλασιμότητα των χρηστών,
 • διαφοροποίηση των στόχων,
 • τον έλεγχο και τη διαχείριση των κινδύνων.

Το σύστημα eLearning του Πανεπιστημίου eCAMPUS University  παρέχει στους καθηγητές και τους φοιτητές αποτελεσματικές μεθοδολογίες και τεχνικές που επιτρέπουν σε κάθε έναν να εκτελεί το δικό του ρόλο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την υψηλή επιστημονική ποιότητα, εξοικονομώντας όμως χρόνο και χρήμα.

Πρόκειται για ένα τεχνολογικό σύστημα όχι μόνο λειτουργικό στις ανάγκες των διαφόρων παραληπτών (εκπαιδευτικών, διοικητικών κ.λπ.) αλλά και στην οργάνωση και λειτουργία του πανεπιστημίου eCAMPUS University όσον αφορά την ανιχνευσιμότητα των θεμάτων που αλληλεπιδρούν (φοιτητές, καθηγητές , διδάσκοντες και διοίκηση), τη διαχείριση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και υλικών και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

Το eCAMPUS online University σκοπεύει να παράσχει γνώσεις, αλλά πάνω απ ‘όλα, ικανότητες.  Για το λόγο αυτό οι δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενσωματώνονται σε δραστηριότητες που απαιτούν φυσική παρουσία, σεμινάρια, ευκαιρίες για κοινή μελέτη, μαθητεία σε δομές αριστείας και ακριβείς ενέργειες για τον προσανατολισμό του σπουδαστή ώστε να βοηθήσει την είσοδό του στη διεθνή αγορά εργασίας. Η υποδομή eLearning, ενσωματωμένη στο παγκόσμιο πληροφοριακό σύστημα, θα εκμεταλλευτεί κάθε χρήσιμη πληροφορία για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τη διαχείριση των σπουδαστών, είτε πρόκειται για συνεχή παρακολούθηση του προφίλ των σπουδαστών και για την πρόοδο είτε για τη διαχείριση των διαφόρων δραστηριοτήτων που συνήθως παρουσιάζονται στα πανεπιστήμια.

Το eCAMPUS University με μια λέξη

 • Online μαθήματα πάντα διαθέσιμα
 • Εγγραφές ανοικτές όλο το χρόνο, χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις
 • Online γραμματείες πάντα σε λειτουργία
 • Ενημερωμένα προγράμματα
 • Καθηγητές online
 • Προγράμματα εμβάθυνσης full immersion που πραγματοποιούνται από καθηγητές (με σύγχρονη εκπαίδευση)
 • Εντατικά χειμερινά και θερινά μαθήματα για την προετοιμασία στις εξετάσεις
 • Εξετάσεις σε όλες τις έδρες
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε δραστηριότητες εμπλουτισμού του προγράμματος σπουδών (κύκλοι επιμόρφωσης, εκπαιδεύσεις, περίοδοι σπουδών στο εξωτερικό, κ.λπ.)
 • Πρακτική άσκηση και εκπαιδεύσεις